Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2022

Koncem května (27. 5.) proběhl další ročník školního fóra, kde zástupci 5. až 9. ročníků měli příležitost vyjádřit, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit. Žáci ve vzájemné spolupráci zdůraznili několik oblastí, které by ve škole a ve městě chtěli změnit. K navrhovaným tématům se posléze vyjádřila paní ředitelka a pan místostarosta. 

Zástupci ŽP dále vyjádřili zájem uspořádat ve škole „No Backpack Day“ neboli „Den bez školních tašek“ – akci populární na soc. sítích, do které se zapojuje řada škol po celém světě. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, si v tento den přinesl své školní pomůcky v čemkoli jiném než ve své školní tašce, batohu či aktovce. Smyslem akce bylo poukázat na problematiku rozvojových zemí, kde si miliony dětí nemohou dovolit pořídit školní batoh, a tak si musí veškeré pomůcky do často až několik kilometrů vzdálených škol nosit v rukách. Cílem tedy bylo vyjádřit symbolickou podporu vzdělávání v zemích třetího světa a také zjistit, v čem všem se dají nosit školní pomůcky. Do akce se 3. 6. zapojili žáci 4. – 9. ročníku, akce se velmi vydařila, některá zavazadla byla skutečně vtipná, bavili se děti i učitelé.

Vybraní zástupci ŽP se také 22. 6. účastnili akce „Táhneme za jeden provaz“, kde si pro děti připravili 2 soutěžní stanoviště.

Zprávy z činnosti ŽP – březen, duben 2022

Hravá forma stmelení kolektivu a pěstování pozitivního klimatu školy – akce „Barevný týden“ se uskutečnila od 14. do 18. března. Pro každý den byly určeny 1 – 2 barvy, do kterých se žáci měli obléknout, čím více, tím lépe. Akce byla pojata i jako soutěž – soutěžilo se o to, jaká třída chodila po dobu týdne nejvíce „vybarvená“. O hodnocení se postarali jednotliví zástupci ŽP. Nejvíce bodů nasbíraly třídy 9. A, 7. A a 7. B.

Zprávy z činnosti ŽP – leden, únor 2022

31. ledna, v den vydávání pololetního vysvědčení, se uskutečnila akce „Cinema school“, při které se promítaly filmy dle výběru jednotlivých tříd. Navržena a diskutována byla akce „Barevný týden“, kdy by žáci přišli do školy v předem určené barvě. Prozatím byly vybrány barvy, každý den jiná: červená (růžová), černá (bílá), modrá (fialová), šedá. O další organizaci budeme jednat na dalších zasedáních.

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2021

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava, realizace a vyhodnocení soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu vánoční tematikou. Akce byla zástupci ŽP kladně hodnocena, soutěže se zúčastnila většina tříd, výherci soutěže byly třídy 7. B na 2. stupni a 5. A na 1. stupni. Dále byla žákům představena pořádaná celorepubliková anketa Zlatý Ámos, někteří zástupci o ni vyjádřili zájem. S větším ohlasem se však setkal návrh uspořádat na naší škole vlastní anketu o nejoblíbenějšího, nejsympatičtějšího… učitele.

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2021

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. První schůzky byly seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. ŽP se v tomto školním roce bude scházet jednou za 14 dní v pátek před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Předsedkyní ŽP byla zvolena Lilly Anna Jahnová (9. A), místopředsedkyní Barbara Bošková (8. C).

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2020

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. Před uzavřením škol došlo začátkem října pouze k první schůzce zvolených členů parlamentu. Byla to schůzka seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. Po domluvě se členy se parlament v tomto školním roce (pokud nepotrvá distanční výuka) bude scházet jednou za 14 dní ve čtvrtek před vyučováním (od 7:30 do 7:50).

"

Zprávy z činnosti ŽP – únor 2020

Začátkem února jsme opět zavítali do Domova pokojného stáří. Pro tamní seniory jsme si po vánočních „Ježíškových vnoučatech“ připravili jeden z dalších skupinových programů. Žáci si pro babičky a dědečky připravili výrobu papírového čtyřlístku, dále si společně zazpívali a zbývající čas jsme strávili vzájemným povídáním při čaji a malém občerstvení. Atmosféra byla velmi radostná a vřelá.

S vybranými žáky 9. ročníků (účastníky) a 8. ročníků (organizátory) jsme se pravidelně scházeli nad plánováním školního plesu pro 9. ročníky, který se uskuteční 17. března.

Dále na březen připravujeme soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu jarními (velikonočními) motivy.

"

Zprávy z činnosti ŽP – leden 2020

Na prvním lednovém setkání proběhla reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žáci promluvili o své individuální zkušenosti z návštěvy vybraného seniora v Domově pokojného stáří nebo z hromadného vystoupení a tvoření v Domově seniorů v Újezdci. U všech se opakovaly pocity radosti, štěstí a spokojenosti. I druhý ročník projektu jsme vyhodnotili jako vydařený a úspěšný.

Během ledna probíhala příprava na projekt „Cinema school“, zástupci ŽP se zapojili do jeho organizace – rozvíjeli své schopnosti komunikace se spolužáky i s učiteli. Každá třída si vybrala film, který by chtěla společně zhlédnout. Projekt se poté uskutečnil 30. ledna – v den vydávání pololetního vysvědčení.

Žáci 9. ročníků vyslovili přání uspořádat pro sebe a své spolužáky školní ples. Byla domluvena pravidla pro pořádání této akce, se kterými žáci souhlasili, takže nyní nic nebrání tomu, abychom se společně pustili do plánování a organizování této akce, která se uskuteční v březnu.

"

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2019

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava a realizace 2. ročníku projektu Klatovská Ježíškova vnoučata.

Dne 11. prosince 2019 jsme s vybranými žáky 5. až 9. ročníků navštívili Domov pro seniory v Újezdci. Žáci, kteří projevili zájem se do akce zapojit, si pro seniory připravili zajímavý předvánoční program. Seniory překvapili společným zpíváním koled a výrobou vánoční dekorace.

20191211 10232320191211 09514420191211 101001

V Domově pokojného stáří si místní senioři opět připravili seznam skromných přání. Žáci plnili přání a navštívili vybraného seniora sami, s kamarádem nebo i se svojí rodinou. Navíc o hromadnou návštěvu se 17. 12. postarali žáci 9. tříd. Společně se seniory zpívali koledy, povídali si s nimi, rozdávali drobné dárečky a přání.

Všichni senioři byli potěšeni přítomností dětí, komunikací a spoluprací s nimi. Žáci si odnesli dobrý pocit, že mohli seniorům udělat radost svou přítomností, připravenými aktivitami a drobnými dárky.

JV1

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2019

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. ŽP se v tomto školním roce bude scházet každé úterý před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Začátkem října proběhl pro zvolené členy dvouhodinový adaptační kurz, jehož cílem bylo stmelení kolektivu za pomoci různých her a aktivit na seznámení, spolupráci a komunikaci. Žáci také měli možnost diskutovat a navrhovat akce a projekty na školní rok 2019/2020. Navrhován byl mimo tradiční akce a projekty např. školní ples 9. ročníků nebo přespání ve škole jako odměna pro aktivní členy ŽP. Předsedkyní ŽP byla zvolena Adéla Kovaříková (9. A), místopředsedkyní Vendula Reháková (9. A). 

"

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2019

Za pravidelnou účast na zasedáních ŽP a za celoroční působení a aktivitu v ŽP dostali žáci možnost navrhnout a vybrat si, kam se chtějí za odměnu podívat. Odhlasována a plánována byla tzv. úniková hra. Začátkem června jsme tedy s žáky podnikli výlet do Plzně, kde si členové ŽP měli možnost „únikovku“ vyzkoušet. Místnosti obsahovaly řadu šifer, hlavolamů a překážek, které soutěžící museli ve vzájemné spolupráci překonat. Všechny skupiny byly úspěšné a z místností se v určeném časovém termínu všichni dostali. Výlet jsme si společně velmi užili.

Při závěrečných setkáních se členové ŽP vyjadřovali k uskutečněným akcím a projektům, dávali zpětnou vazbu, hodnotili, co se jim jako žákovskému parlamentu povedlo i co bychom mohli ještě v příštím školním roce společně vylepšit.

Kalendář akcí

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

certifikát jídelna

aktivni_skola.2