Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

Individuální přístup pro všechny – podpora šikovných a nadaných dětí

Každý z žáků u nás dostane tolik pozornosti a času, kolik potřebuje. Víme, v čem je nadaný a co ho baví. Podpora jeho silných stránek je základním prvkem naší školy.

 

Přívětivé klima a moderní vybavení

Jdeme s dobou a umíme vaše děti zaujmout. Díky široké a vstřícné komunikaci všechny žáky dobře poznáme a dokážeme předcházet šikaně a jiným sociálně patologickým jevům. Učíme se v moderně vybavených učebnách, s pomocí interaktivních tabulí nebo tabletů, využíváme nejmodernější interaktivní učebnice.

 

Učitelský sbor

Víme, že osobnost učitele je pro děti naprosto zásadní. V našem týmu najdete empatické sympaťáky, tvůrčí kreativce i motivující tahouny. Zkrátka ideální mix pro každou povahu.

 

zpět