Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg

Jaká je filozofie naší školy?

Jsme Školou podporující zdraví. Naše filozofie vychází ze dvou základních principů: respektu k přirozeným potřebám jednotlivce (potřeby bezpečí a jistoty každého dítěte, potřeby pohybu, správné výživy, …) a rozvíjení komunikace a spolupráce (potřeby sounáležitosti, seberealizace a sebeaktualizace).

Jak je naše škola zaměřená?

Každé dítě má nějakou svou silnou stránku. Tu se společně snažíme najít a rozvíjet ji. Může to být nadání třeba v cizích jazycích, v tělocviku, ve fyzice, ve zpěvu, v mediálních dovednostech, v organizaci akcí.

Jaké máme vybavení:

V každé učebně najdete interaktivní tabuli či dataprojektor s plátnem. Máme moderně vybavené učebny informatiky, mobilní tabletové učebny, žákovské dílny, výtvarný ateliér, hudební místnost s množstvím hudebních nástrojů, sál pohybové výchovy, sportovní halu s venkovním hřištěm. Učíme pomocí klasických papírových i nejmodernějších interaktivních učebnic.

Jak se děti stravují?

Děti se stravují v moderně vybavené prostorné jídelně. Denně mají možnost výběru ze 4 druhů jídel, které jsou vařené z čerstvých surovin. V nabídce je několik druhů nápojů včetně čisté vody a volný výběr z řady zeleninových a ovocných salátů.

Jaká je školní družina?

Školní družina má 5 oddělení s dostatečnou kapacitou pro přijetí nových žáků. Za příznivého počasí žáci tráví většinu času sportováním a hrami na venkovním školním hřišti, v odděleních se věnují rukodělným a výtvarným činnostem. Pravidelně jsou pořádány tematické celodružinové akce.

Jaké nabízíte volnočasové kroužky a akce?

Nabízíme dva druhy volnočasových aktivit. Klasické kroužky s pravidelnou činností po celý školní rok. Tyto kroužky jsou zaměřeny především na sport (obecný rozvoj pohybových dovedností, basketbal, florbal aj.), na rukodělné činnosti (dovedné ruce aj), na výtvarné aktivity (výtvarníček aj.), badatelství (Veselá věda), cizí jazyka (Klub anglického jazyka). V prostorách školy trénují volejbalisté, florbalisté, zápasníci a parcouristé.

Barevné semináře jsou jednorázové akce zaměřené na určitou činnost (šití čepice, pečené perníčků, kreativní psaní aj) nebo akci (návštěva výstavy, exkurze na zajímavé místo, beseda s odborníkem aj.).

Jaké učíte cizí jazyky?

Od 3.ročníku do 9. ročníku je vyučován anglický jazyk, který je od 7.ročníku rozšířen o volitelnou konverzaci v anglickém jazyce. Od 6. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk. Žáci mají možnost volby mezi německým a ruským jazykem.

 

zpět na hlavní stranu

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 Často kladené otázky o škole

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

publicita.jpg

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

certifikát jídelna

aktivni_skola.2