Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

Školní poradenské pracoviště

1. Prostory a časová dostupnost poradenských služeb

Žákům a jejich zákonným zástupcům je ve škole každý všední den kromě prázdnin k dispozici výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce a koordinátorky podpory nadání. Školní psycholog, školní speciální pedagog a školní sociální pedagog působí ve škole jen v určitých dnech týdne.

Žáci se na pracovníky poradenského pracoviště mohou obrátit se svým problémem vždy o přestávce.

Rodičům doporučujeme, aby si sjednávali schůzku (nejlépe telefonicky nebo e-mailem). Budou mít tak záruku, že se jim pracovník bude mít čas věnovat a budou tak moci problém řešit v klidu bez časového presu.

 

 

Výchovný poradce:

Jméno:

Mgr. Alena Klingerová

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Kabinet výchovného poradce (2. patro)                        

Konzultace::

Denně

 

Školní metodik prevence:

Jméno:

Mgr. Jitka Kopačková

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Sekretariát školy ( přízemí)                                   

Konzultace::

Denně

 

Kariérový poradce: 

Jméno:

Mgr. Lenka Bečvářová

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Sborovna 2. stupně (2. patro)                                        

Konzultace::

Denně

 

Školní psycholog:

Jméno:

PhDr. et Mgr. Jiřina Anna Hradecká

Telefon:

376 313 353, 720 828 120 (jen příchozí hovory a SMS)

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Školní poradenské pracoviště (přízemí)

Konzultace::

Středa, čtvrtek

 

Školní speciální pedagog:

Jméno:

Mgr. Vendula Skřivanová

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Školní poradenské pracoviště (přízemí)                          

Konzultace:

Pondělí, středa, pátek

 

Sociální pedagog:

Jméno:

Mgr. Veronika Hartlová

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Školní poradenské pracoviště (přízemí)                         

Konzultace:

Středa

 

                       Adaptační koordinátor:                  

Jméno:

Mgr. Pavlína Šůsová 

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Sborovna 1. st. ( 1. patro )                                             

Konzultace:

Denně 

 

                  Koordinátor podpory nadání :           

Jméno:

Mgr. Lucie Čmejlová

Telefon:

376 313 353

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde sídlí:

Sborovna 2. stupně (2. patro)                                        

Konzultace:

Denně

 

 

2. Účel poradenského pracoviště ve škole

Poradenská služba je poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům. Účelem poradenských služeb školy je přispívat zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
 • prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole,
 • podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírnění důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,
 • k metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • metodické podpoře asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 • posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,
 • součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

3. Zaměření školního poradenského pracoviště

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností a ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

4. Personální zajištění poradenské služby

Poradenská služba

Zodpovědný pracovník

Prevence školní neúspěšnosti

výchovný poradce

školní psycholog

školní speciální pedagog

sociální pedagog

třídní učitel

učitelé jednotlivých předmětů

Prevence rizikového chování

školní metodik prevence

školní psycholog

školní speciální pedagog

sociální pedagog

třídní učitel

Kariérové poradenství

kariérový poradce

školní psycholog

třídní učitel

učitel předmětu Práce a společnost

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

výchovný poradce

školní psycholog

školní speciální pedagog

třídní učitel

Žáci nadaní

výchovný poradce

školní psycholog

školní speciální pedagog

koordinátor podpory nadání

třídní učitel

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

ředitel školy

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

ředitel školy

výchovný poradce

školní psycholog

školní speciální pedagog

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

ředitel školy

výchovný poradce

školní metodik prevence

kariérový poradce

školní psycholog

školní speciální pedagog

sociální pedagog

koordinátor podpory nadání

třídní učitel

učitelé jednotlivých předmětů

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

certifikát jídelna

aktivni_skola.2