Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Pěvecké sbory

Foto sboreček

Prvňáčci

Dětský pěvecký sbor Prvňáčci vznikl jako přípravný sbor Berušek v roce 2001 pod vedením PaedDr. et Mgr. Dany Martinkové, Ph.D. V současné době řídí pěvecký sbor Mgr. Marie Hošková. Ve sboru zpívají děti z prvních tříd. Malí zpěváčci se zde učí hravou formou jednoduché písničky, rytmická, dechová a pohybová cvičení a samozřejmě lásce k hudbě. Pěvecký sbor se zúčastňuje různých akcí pořádaných školou i městem a pravidelně navštěvuje seniory v Domě pokojného stáří, kde je vítán s úsměvem. Kde se naši Prvňáčci objeví, tam rozdávají radost.

 

Berušky

Dětský pěvecký sbor Berušky byl založen v roce 1996 PaedDr. et Mgr. Danou Martinkovou, Ph.D. při ZŠ v Klatovech, Čapkově ulici. V roce 2022 převzala řízení sboru Mgr. Monika Černá. Sbor nyní navštěvují žáci 2. - 6. ročníku. Mezi největší úspěchy Berušek patří opakované umístění ve zlatém pásmu krajského kola soutěže dětských pěveckých sborů. Pěvecký sbor se zúčastnil nejrůznějších festivalů sborového zpěvu (Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald, Májová přehlídka klatovských dětských pěveckých sborů, festival Adventní zpěvy Praha, Doteky, Synagoga zpívá, Je kraj, kde voní tráva, Světlo za Lidice, festival Miniacalanthis aj.), přehlídek a dalších vystoupení v České republice i v zahraničí. Ze svých divácky velmi úspěšných koncertů natočil již řadu DVD. 

DPS Berušky 1

DPS Berušky 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karafiát

Pěvecký sbor Karafiát, který působil na 2. stupni školy pod vedením p. učitelky Mgr. Moniky Černé, vlivem nepříznivých vlivů pro pěvecké aktivity v koronavirovém období přerušil v roce 2022 svou činnost.  Sbor se účastnil všech akcí pořádaných školou i městem, organizoval koncerty i mimo město. Pořádal koncerty pro školu, rodiče, veřejnost, klatovské instituce. Sbor vystupoval na různých festivalech, např. v Plzni na festivalu Synagoga zpívá, v Sušici (Je kraj, kde voní tráva), na adventních zpěvech v Praze na Staroměstském náměstí, na česko-bavorských slavnostech. Každoročně pořádal v rámci školy akademii, kde se loučil se zpěváky 9. tříd. Vystupoval pro klatovské instituce, např. adventní koncerty v Domě pokojného stáří, na náměstí, májové zpívání v klatovském kulturním domě atd. Největším úspěchem a oceněním bylo umístění ve stříbrném pásmu na krajské soutěži pěveckých sborů v Rokycanech. Sbor měl v repertoáru písně a jejich úpravy různých žánrů a časových období. Mezi nejoblíbenější patřily skladby z 2. poloviny 20. století. Sbor natočil CD s názvem Vánoce s Karafiátem a několik DVD ze školních akademií.