Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Zájmové kroužky

 

Výtvarný kroužek

P. uč. Vondrová

Výtvarný kroužek je otevřen pro ty, co mají rádi dobrodružství, co rádi tvoří a nebojí se experimentovat s různými materiály. Společně se ponoříme do světa příběhů, inspiraci k tvorbě budeme hledat také v přírodě živé i neživé. Tvorbou v přátelské atmosféře budeme rozvíjet výtvarné cítění, kreativitu , vzájemnou kooperaci, podpoříme vlastní výtvarné vyjadřování. 

foto VV

Německý jazyk

p. uč. Černý

Na 1. stupni naší školy je činný kroužek cizího jazyka – německého jazyka. Navštěvují ho žáci čtvrtých a pátých ročníků. Při hodinách němčiny si žáci osvojují nejenom základy cizího jazyka, ale seznamují se i s reáliemi německy mluvících zemí. Žáci také pracují s různými pracovními listy, které jim pomáhají vniknout do němčiny. Cílem kroužku německého jazyka je nejenom proniknout do základů tohoto cizího jazyka, ale i popovídat si o německém prostředí, o vlastních zkušenostech z německo-jazyčných zemí, zhlédnout různé dokumentární filmy týkající se německy mluvících zemí, naučit se krátké říkánky či osvojit si jednoduché německé písničky. Kroužek německého jazyka je obohacením výuky cizích jazyků na naší škole. 

 IMG 20211006 142054 1

Zájmová TV

P. uč. Kolářová, p. uč. Musilová

Jedná se o sportovní kroužek, který je nad rámec TV. Zaměřuje se na zdokonalení pohybových schopností a dovedností. Zejména ve sportovních hrách jako je příprava na školní závody, florbal, vybíjená, basketbal. Zařazeny jsou i herní formou zábavná cvičení a pohybové hry. Rozvíjí pohybové dovednosti nad rámec tělesné výchovy formou her a soutěží. Připravuje na sportovní soutěže mezi školami.

zájmová TV

Basket

P. Tureček

 Formou her se děti seznamují s jednotlivými herními dovednostmi a učí se bojovat za svůj tým.

Florbal

p. Klán, p. Klouda

 

Veselá věda

p. Salkovičová

 veselá věda

Klub AJ

P- uč. Čmejlová

V naší škole jsou tradičně realizovány kluby anglického jazyka pro první a druhý ročník. Děti se zde učí základní fráze a slovní zásobu, odbourávají ostych z mluvení, zvyknou si na zvukovou podobu angličtiny a mají tak snazší přechod do třetího ročníku ve výuce AJ.

IMG-20211019-WA0001_4.jpg